ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 4 2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 17.04.2012 roku.

Raport ESPI

Raport RB-W_ASO
Numer: 4/2012
Data sporządzenia: 17-04-2012
Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 17.04.2012 roku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 17.04.2012 roku.

Załączniki:
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ OFZ S.A. 17.04.2012.pdf

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

17-04-2012 Sławomir Chłoń Prezes Zarządu