Objaśnienie skrótów użytych w regulaminie:
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.organic24.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca Konto Klienta;

1. INFORMACJE O FIRMIE

:

Sklep internetowy działający pod adresem www.organic24.pl (dalej: Sklep) jest własnością Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie,  ul. Głubczycka 11 nr lok. 1, 02-417 Warszawa , NIP 522-280-57-93, REGON 140478291, KRS 0000293247 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 4 182 326,00 zł
Kapitał wpłacony: 4 182 326,00 zł,

tel/fax: 0-22 671-70-28
e-mail: info@organicmarket.pl (dalej: Właściciel)

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do poprawnego działania Sklepu wymagana jest obsługa “ciasteczek” (cookies) przez przeglądarkę internetową Kupującego.

 Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie jest posiadanie przez klienta własnego konta   e-mail, a także kontaktowego numeru telefonicznego.

3. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

Składanie zamówień możliwe jest 24 h/dobę.

Właściciel zastrzega sobie możliwość chwilowego zawieszenia usług Sklepu dla celów konserwacyjnych, aktualizacji danych, bądź też innych powodów wynikłych z zaistniałej sytuacji uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu. W przypadku zaplanowanej konserwacji systemu Sklep wcześniej poinformuje o tym Klienta na stronie głównej Sklepu.
Niezwłocznie po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Historia zamówień dostępna jest po zalogowaniu dla zarejestrowanych Klientów i znajduje się w zakładce – Moje konto\Zamówienia.
Jeżeli Sklep nie może wykonać zamówienia Klienta z powodu niedostępności towaru niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Nastąpi to jednak najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy.
Wszystkie zakupione i dostarczone towary są szczelnie i bezpiecznie zapakowane oraz posiadają aktualną datę przydatności do spożycia.

4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.

Przygotowanie zamówienia:

Czas realizacji zamówienia od momentu przyjęcia zamówienia wynosi od 12h – 3dni roboczych. Czas realizacji zależny jest od dostępności towaru, o ewentualnym braku zamówionego produktu mogącym wpłynąć na wydłużenie czasu realizacji klient informowany jest mailowo lub telefonicznie. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportu własnego na terenie Warszawy, na adres wskazany przez Klienta, w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

Dostawa:

Czas dostawy deklarowany przez przewoźników:

 • Zamówienia wysyłkowe realizowane przez firmę kurierska UPS, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy.
 • Zamówienia wysyłkowe realizowane przez Pocztę Polską, przewidywany czas dostawy, 1-5 dni roboczych.
 • Realizacja zamówień na terenie Warszawy i okolic dobywa się zgodnie z wybranym przed klienta podczas składania zamówienia dostępnym terminem i przedziałem godzinowym.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia na piśmie, wysłanego w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, na następujący adres: Organic Farma Zdrowia S.A. Al. Jana Pawła II 82       lok. 40a 00-175 Warszawa lub drogą e-mail na adres sklep@organic24.pl Klient proszony jest o dodanie adnotacji “zwrot ustawowy”.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.
Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Organic Farma Zdrowia S.A. Al. Jana Pawła II 82 lok. 40a 00-175 Warszawa – Klient proszony jest o dodanie adnotacji “Organic24”.
Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez sklep organic24.pl świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot uległa szybkiemu zepsuciu.

6. Zmiana lub anulowanie zamówienia:

Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwe jest do chwili zrealizowania zamówienia o czym Klient jest informowany drogą mailową. Jest to informacja zawierająca szczegółową informacje o wysyłce towaru do Klienta. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta organic24.pl – telefonicznie pod numerami: 668-036-240 lub 664-939-055 oraz e-mailem: sklep@organic24.pl
W przypadku niedostępności towaru (patrz punkt 3), klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym drogą telefoniczną lub e-mail’ową.

7. Polityka cenowa:

Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy oferowanych towarach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne poza produktami sprzedawanymi na wagę, których cena ostateczna cena zależna jest od rzeczywistej wagi produktu. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.
Stosowane w sklepie rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu.

8. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie można złożyć:
poprzez zamówienie złożone na stronie www.organic24.pl
telefonicznie dzwoniąc pod numer 668-036-240 lub 664-939-055
bezpośrednio u pracowników Organic24.pl (np. przy odbieraniu zamówienia dostarczanego przez Organic24.pl).
2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia.
3. Minimalna wartości zamówień realizowanych przez Organic24.pl, w zależności od formy dostawy, są określone w zakładce Płatności i Dostawy.
4. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu.
5. Możliwe sposoby dostawy zamówionych produktów:

 • kurier własny na terenie Warszawy i okolic;
 • firma kurierska UPS;
 • inny preferowany przez Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z organic24.pl

Szczegóły dostępne w zakładce Płatności i Dostawy.

6. Możliwe formy płatności:

 • gotówka lub karta przy dostawie kurierem własnym;
 • za pobraniem przy dostawie kurierem UPS;
 • kartą kredytową poprzez serwis payU;
 • pozostałymi kanałami płatniczymi dostępnymi poprzez serwis payU

7. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane Klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
8. Przesyłka jest wysyłana w ciągu 24-48 godzin (w przypadku pełnego zatowarowania produktami) od złożenia zamówienia (w dni robocze), z wyjątkiem zamówień na produkty świeże, które realizowane są najczęściej w dniu dostawy zamówionych produktów (szczegóły w opisach poszczególnych kategorii lub opisach produktów). Wydłużenie czasu oczekiwania na zamówienie jest konsultowane z klientem.

9. REKLAMACJE I ZWROTY

1. W każdym przypadku, jeśli przesłany towar nie odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego lub Zamawiający stwierdzi jego wady organic24.pl zwróci zapłacone za niego kwotę lub wymieni produkt (według życzenia klienta).
2. W każdym przypadku reklamacji prosimy o kontakt z Organic24.pl pod nr tel: 668-036-240 lub 664-939-055
3. Sklep organic24.pl zwraca koszty przesyłki tylko w przypadku zwrotów, które są wynikiem błędów sklepu.
4. Przy rezygnacji z zamówienia lub jego części (bądź brakach asortymentowych) wartość zwracanego zamówienia przekazywana jest:

 • w przypadku przesyłek kurierem UPS, przelewem bankowym na podany rachunek,
 • w przypadku Warszawy i okolic, gotówką przy odbiorze części zamówienia lub przelewem na podany rachunek w przypadku rezygnacji z całości zamówienia.

W obu przypadkach jest możliwość indywidualnego ustalenia formy zwrotu kwoty za zakupione produkty.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej: http://organic24.pl/webpage/regulamin.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie danych zamówienia oraz potwierdzenia Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 listopada 2013 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.