Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu Organic Farma Zdrowia

slawomir chlon organic farma zdrowia
  • W latach 1985-1990 pracował w przedstawicielstwie brytyjskiej firmy informatycznej ICL.
  • W latach 1990-1999 był kolejno współzałożycielem, dyrektorem zarządzającym, wiceprezesem oraz prezesem spółki informatycznej CSBI S.A.
  • Dodatkowo w latach 1996-1999 był doradcą ds. oprogramowania dla Zarządu Grupy ComputerLand.
  • Następnie w latach 1999-2006 był kolejno wiceprezesem, prezesem zarządzającym oraz starszym wiceprezesem w Computerland S.A.
  • Od 2003 r. współwłaściciel reprezentujący w WESOLANDIA A.Chłoń, S.Chłoń Sp. J. Od marca 2006 r. jest prezesem zarządu ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.
  • Ponadto jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Bio Planet Sp. z o.o., przewodniczącym Rady Nadzorczej w Green Way S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej w CUBE. ITG S.A..
  • Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, gdzie w 1985 roku uzyskał dyplom mgr inż. mechanika.
  • Od 1985 roku odbył liczne szkolenia w Polsce, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA, Japonii i Singapurze z zakresu: marketingu, handlu, przywództwa i zarządzania (w tym 3 kursy na Harvard Business School w Bostonie i jedno w Insead, oddział w Singapurze).
  • Zna biegle język angielski, niemiecki oraz rosyjski w stopniu podstawowym.
  • Mistrz Polski (w 2000 roku) i kilkukrotny Wicemistrz Polski (w latach 1999-2002) w Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych.