Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu Organic Farma Zdrowia

Ukończył studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, gdzie w 1985 roku uzyskał dyplom mgr inż. mechanika.

Od 1985 roku odbył liczne szkolenia w Polsce, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA, Japonii i Singapurze z zakresu: marketingu, handlu, przywództwa i zarządzania (w tym 3 kursy na Harvard Business School w Bostonie i jedno w Insead, oddział w Singapurze). Zna biegle język angielski i niemiecki.

W latach 1985-1990 pracował w przedstawicielstwie brytyjskiej firmy informatycznej ICL na stanowiskach specjalista ds. marketingu i PR, a następnie handlowiec. W latach 1990-1999 był kolejno współzałożycielem, dyrektorem zarządzającym, wiceprezesem oraz Prezesem spółki informatycznej CSBI S.A.. Od września 1996 r. do stycznia 1999 r. był doradcą Zarządu Grupy ComputerLand ds. Oprogramowania. Od stycznia 1999r. do lutego 2000 r. zajmował stanowisko wiceprezesa w spółce informatycznej Computerland S.A.. Od lutego 2000 do marca 2002 był Prezesem zarządzającym w ComputerLand S.A., a od marca 2002 do lutego 2006 roku był starszym wiceprezesem w ComputerLand S.A..

Od marca 2006 r. Prezes Zarządu Organic Farma Zdrowia. Obecnie zajmuje również stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bio Planet S.A.. i Przewodniczącego Rady PIŻE – Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.

Mistrz Polski i kilkukrotny Wicemistrz Polski w Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych.