ZWZ 16.05.2014

Organic Farma Zdrowia S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ZA 2013 ROK

Organic Farma Zdrowia S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA 2013 ROK

Opinia z badania sprawozdania jednostkowego za 2013

Opinia z badania sprawozdania skonsolidowanego za 2013

Raport z badania sprawozdania jednostkowego za 2013

Raport z badania sprawozdania skonsolidowanego za 2013

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Spr. Fin. oraz Sprawozdania Zarządu za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego Spr. Fin i Spr. z działalności za 2013 rok

Treść uchwał podjętych na WZW 16.05.2014 roku.